Wpis - Spis treści

Wirginia Kieliba lat 18

Alicjo! Uważaj na pułapki! Autorka rysunku – Wirginia Kieliba, lat 18 (Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście we Wrocławiu, pracownia plastyczna Bartosza Hęćki).

LEKCJA 1. Cel gry, posunięcia, bicia. >>>

>>> Część 1. Cel gry.
>>> Część 2. Posunięcia bierek.
>>> Część 3. Bicia.
>>> Część 4. Zobacz szachową partię!
>>> Część 5. Skoczek.
>>> Część 6. Ujeżdżanie skoczka.
>>> Część 7. Ciekawostki.
>>> Część 8. Goniec.
>>> Część 9. Pionek.
>>> Część 10. Gra w 8 pionów.
>>> Część 11. Gra w zbieranie grzybów.
>>> Część 12. Zadania dla całej rodziny

>>> Część 13. Zadania 1 – 32 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 14. Zadania 1 – 8. Samotna wieża. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 15. Zadania 9 – 16. Dwie wieże. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 16. Zadania 17 – 32. Samotny hetman. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 17. Zadania interaktywne. Matowanie samotną wieżą.
>>> Część 18. Zadania interaktywne. Matowanie dwiema wieżami.
>>> Część 19. Zadania interaktywne. Matowanie samotnym hetmanem.

LEKCJA 2. O czym warto wiedzieć, gdy zaczyna się szachową partię? >>>

>>> Część 1. Szachownica.
>>> Część 2. Bierki szachowe.
>>> Część 3. Ważne wiadomości.
>>> Część 4. Centrum.
>>> Część 5. Gra w debiucie.
>>> Część 6. Zadania interaktywne. Maczuga.
>>> Część 7. Zadania 33 – 64 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 8. Zadania 33 – 49. Goniec. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 9. Zadania 50 – 64. Skoczek. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 10. Zadania interaktywne. Matowanie gońcem.
>>> Część 11. Zadania interaktywne. Matowanie skoczkiem.

LEKCJA 3. Zapis pełny. Mat szewski. >>>

>>> Część 1. Mat szewski.
>>> Część 2. Wykorzystanie przedwczesnego wypadu hetmana – 1 przykład.
>>> Część 3. Wykorzystanie przedwczesnego wypadu hetmana – 2 przykład.
>>> Część 4. Zapis pełny.
>>> Część 5. Zadania 65 – 96 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 6. Zadania 65 – 72. Wieża z pionami. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 7. Zadania 73 – 96. Hetman z pionami. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 8. Zadania interaktywne. Matowanie wieżą z pionami.
>>> Część 9. Zadania interaktywne. Matowanie hetmanem z pionami.

LEKCJA 4. Zapis skrócony. Mat Legala. >>>

>>> Część 1. Mat Legala.
>>> Część 2. Zapis skrócony. Partia Reti – Tartakower.
>>> Część 3. Zadania 97 – 128 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 4. Zadania 97 – 103. Pionki. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 5. Zadania 104 – 112. Para gońców. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 6. Zadania 113 – 120. Dwa skoczki. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 7. Zadania 121 – 128. Goniec i skoczek. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 8. Zadania interaktywne. Matowanie pionkami.
>>> Część 9. Zadania interaktywne. Matowanie dwoma gońcami.
>>> Część 10. Zadania interaktywne. Matowanie dwoma skoczkami.
>>> Część 11. Zadania interaktywne. Matowanie gońcem i skoczkiem.

LEKCJA 5. Promocja pionka, bicie w przelocie, roszada. >>>

>>> Część 1. Promocja pionka.
>>> Część 2. Bicie w przelocie.
>>> Część 3. Roszada.
>>> Część 4. Zadania 129 – 160 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 5. Zadania 129 – 160. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 6. Zadania 145 – 160. Dwa hetmany. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 7. Zadania interaktywne. Matowanie hetmanem i wieżą.

LEKCJA 6. Remis. >>>

Remis (http://pl.wikibooks.org/wiki/Szachy/Koniec_gry)filmik videoremis.

>>> Część 1. Brak siły matującej.
>>> Część 2. Pat.
>>> Część 3. Zgoda na remis.
>>> Część 4. Reguła 50 posunięć.
>>> Część 5. Trzykrotne powstanie tej samej pozycji.
>>> Część 6. Wieczny szach.
>>> Część 7. Zadania interaktywne. Mat Beniowskiego.
>>> Część 8. Zadania 161 – 192 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 9. Zadania 161 – 192. Wieża i goniec. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 10. Zadania interaktywne. Matowanie wieżą i gońcem.

LEKCJA 7. Pionkożerstwo. >>>

>>> Część 1. „Pionkożerstwo” – 1 partia.
>>> Część 2. „Pionkożerstwo” – 2 partia.
>>> Część 3. Zadania 193 – 224 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 4. Zadania 193 – 224. Wieża i skoczek. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 5. Zadania interaktywne. Matowanie wieżą i skoczkiem.

LEKCJA 8. Matowanie dwiema ciężkimi figurami (2W, 2H, W+H). >>>

>>> Część 1. Zadania interaktywne – mat przekładany (schodkowy).
>>> Część 2. Matowanie ciężkimi figurami – wstęp.
>>> Część 3. Zadanie – mat w 2 posunięciach.
>>> Część 4. Matowanie dwiema wieżami.
>>> Część 5. Zadania interaktywne – odcięcie.
>>> Część 6. Zadania 225 – 256 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 7. Zadania 225 – 256. Hetman i goniec. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 8. Zadania interaktywne. Matowanie hetmanem i gońcem.

LEKCJA 9. Matowanie K+W metodą zdobywania kolejnych linii. >>>

>>> Część 1. Zadania interaktywne. Matowanie królem i wieżą.
>>> Część 2. Matowanie wieżą i królem – metoda kombinowana.
>>> Część 3. Matowanie wieżą i królem – zdobywanie kolejnych linii.
>>> Część 4. Zadania 257 – 288 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 5. Zadania 257 – 288. Hetman i skoczek. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 6. Zadania interaktywne. Matowanie hetmanem i skoczkiem.

LEKCJA 10. Matowanie K+W – metoda zdobywania kolejnych linii ze zmianą planu gry. >>>

>>> Część 1. Matowanie K+W – metoda zdobywania kolejnych linii ze zmianą planu gry.
>>> Część 2. Zadania 289 – 320 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 3. Zadania 289 – 320. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 4. Zadania interaktywne (do 8 bierek).

LEKCJA 11. Matowanie K+H metodą „hetman – zegar”, „król – zegar”. >>>

>>> Część 1. Zadania interaktywne. Matowanie królem i hetmanem.
>>> Część 2. Matowanie królem i hetmanem – metoda kombinowana.
>>> Część 3. Matowanie królem i hetmanem – zdobywanie kolejnych linii.
>>> Część 4. Matowanie królem i hetmanem – metoda „hetman-zegar, król-zegar”.
>>> Część 5. Zadania 321 – 352 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 6. Zadania 321 – 352. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 7. Zadania interaktywne (9 – 12 bierek).

LEKCJA 12. Partia Morphy – konsultanci. >>>

>>> Część 1. Partia Morphy – konsultanci.
>>> Część 2. Bazy partii. Partia dnia. Zadanie dnia.
>>> Część 3. Zadania 353 – 384 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 4. Zadania 353 – 384. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 5. Zadania interaktywne (13 – 16 bierek).

LEKCJA 13. Co to jest studium? >>>

>>> Część 1. Studium 1. Henry Otten, 1891.
>>> Część 2. Studium 2. Paul Heuacker, 1930.
>>> Część 3. Zadania 385 – 416 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 4. Zadania 385 – 416. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 5. Zadania interaktywne (17 – 20 bierek).

LEKCJA 14. Dwa najsłynniejsze studia. >>>

>>> Część 1. Studium 3. Richard Reti, 1921.
>>> Część 2. Studium 4. Fernando Saavedra, 1895.
>>> Część 3. Inne słynne studia.
>>> Część 4. Zadania 417 – 448 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 5. Zadania 417 – 448. Mat w 1 posunięciu.
>>> Część 6. Zadania interaktywne (21 – 32 bierek).

LEKCJA 15. Partia włoska. Nimzowitsch – amator. >>>

>>> Część 1. Partia włoska. Nimzowitsch – amator.
>>> Część 2. Zadania interaktywne. Złap figurę!
>>> Część 3. Zadania 449 – 480 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 4. Zadania 449 – 464. Samotna wieża. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 5. Zadania 465 – 480. 2 wieże. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 6. Zadania interaktywne. Samotna wieża.
>>> Część 7. Zadania interaktywne. Studia. Dwie wieże.

LEKCJA 16. Partia Korpalski – Kłapciński. Ograniczanie figur przeciwnika. >>>

>>> Część 1. Partia Korpalski – Kłapciński. Ograniczanie figur przeciwnika.
>>> Część 2. Zadania 481 – 512 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 3. Zadania 481 – 512. Samotny hetman. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 4. Zadania interaktywne. Studia. Samotny hetman.

LEKCJA 17. Wspaniała partia Greco – amator. >>>

>>> Część 1. Wspaniała partia Greco – amator.
>>> Część 2. Zadania 513 – 544 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 3. Zadania 513 – 544. Goniec. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 4. Zadania interaktywne. Studia. Goniec.

LEKCJA 18. Partia Fries-Nielsen – Hoen. Bardzo i różnorodnie zatruta owieczka na polu d4. >>>

>>> Część 1. Partia Fries-Nielsen – Hoen. Bardzo i różnorodnie zatruta owieczka na polu d4.
>>> Część 2. Zadania 545 – 576 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 3. Zadania 545 – 576. Skoczek. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 4. Zadania interaktywne. Studia. Skoczek.

LEKCJA 19. Partia włoska. Gra partii z zapisem posunięć. >>>

>>> Część 1. Partia włoska. Gra partii z zapisem posunięć. Analiza rozegranych partii.
>>> Część 2. Zadania 577 – 608 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 3. Zadania 577 – 608. Wieża z pionami. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 4. Zadania interaktywne. Studia. Wieża z pionami.

LEKCJA 20. Podwójne uderzenie. >>>

>>> Część 1. Podwójne uderzenie.
>>> Część 2. Zadania interaktywne. Podwójne uderzenie.
>>> Część 3. Zadania interaktywne. Zaciągnięcie pod podwójne uderzenia.
>>> Część 4. „Polowanie na kotleta”.
>>> Część 5. Zadania interaktywne. Wiązanie.
>>> Cześć 6. Zadania interaktywne. Szpila.
>>> Część 7. Zadania interaktywne. Słynne zadania.
>>> Część 8. Zadania 609 – 640 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 9. Zadania 609 – 640. Hetman z pionami. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 10. Zadania interaktywne. Studia. Hetman.

LEKCJA 21. Podwójne uderzenie. K+H / K+W. >>>

>>> Część 1. Podwójne uderzenie. K+H / K+W.
>>> Część 2. Ćwiczenia K+H / K+W.
>>> Część 3. Słynne kombinacje.
>>> Część 4. Zadania 641 – 672 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 5. Zadania 641 – 672. Pionki. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 6. Zadania interaktywne. Studia. Pionki.

LEKCJA 22. Nieśmiertelna partia Anderssen – Kieseritzky. >>>

>>> Część 1. Nieśmiertelna partia Anderssen – Kieseritzky.
>>> Część 2. Gra z komputerem.
>>> Część 3. Zadania 673 – 704 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 4. Zadania 673 – 704. Para gońców. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 5. Zadania interaktywne. Studia. Para gońców.

LEKCJA 23. Końcówki. >>>

>>> Część 1. Końcówki – wstępne ćwiczenia – gra z programami komputerowymi.
>>> Część 2. Końcówki.
>>> Część 3. Zasada Capablanki.
>>> Część 4. Zadania 705 – 736 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 5. Zadania 705 – 736. 2 skoczki. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 6. Zadania interaktywne. Studia. 2 skoczki.

LEKCJA 24. Plan główny wszelkich końcówek. >>>

>>> Część 1. Końcówki – wstępne ćwiczenia – gra z programami komputerowymi.
>>> Część 2. Plan główny – 1 przykład.
>>> Część 3. Plan główny – 2 przykład.
>>> Część 4. Przełom.
>>> Część 5. Zadania 737 – 768 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 6. Zadania 737 – 768. Goniec i skoczek. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 7. Zadania interaktywne. Studia. Goniec i skoczek.

LEKCJA 25. Partia „wiecznie zielona” Anderssen – Dufresne.

>>> Część 1. Partia „wiecznie zielona” Anderssen – Dufresne.
>>> Część 2. Zadania 769 – 800 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 3. Zadania 769 – 800. Wieża i goniec. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 4. Zadania interaktywne. Studia. Wieża i goniec.

LEKCJA 26. K+p / K – zgodnie z teorią Dawida Przepiórki (część 1). >>>

>>> Część 1. Gra z komputerem.
>>> Część 2. K+p/K – część 1.
>>> Część 3. Zadania 801 – 832 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 4. Zadania 801 – 832. Wieża i skoczek. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 5. Zadania interaktywne. Studia. Wieża i skoczek.

LEKCJA 27. K+p / K – zgodnie z teorią Dawida Przepiórki (część 2). >>>

>>> Część 1. K+p/K – ciąg dalszy.
>>> Część 2. Zadania 833 – 864 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 3. Zadania 833 – 864. Hetman i goniec. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 4. Zadania interaktywne. Studia. Hetman i goniec.

LEKCJA 28. Para blokujących się pionów. >>>

>>> Część 1. Gra z komputerem.
>>> Część 2. Pola kluczowe pary pionkowej.
>>> Część 3. Pozycja wzajemnego zugzwangu.
>>> Część 4. Zadania interaktywne. Zugzwang.
>>> Część 5. Zadania 865 – 896 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 6. Zadania 865 – 896. Hetman i skoczek. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 7. Zadania interaktywne. Studia. Hetman i skoczek.

LEKCJA 29. Błędy i pułapki debiutowe. Debiuty otwarte. >>>

>>> Część 1. Obrona rosyjska.
>>> Część 2. Debiut Damiano.
>>> Część 3. Słynna pułapka.
>>> Część 4. Nieprzyjęty gambit królewski.
>>> Część 5. Przyjęty gambit królewski.
>>> Część 6. Obrona dwóch skoczków.
>>> Część 7. Partia wiedeńska z przejściem do nieprzyjętego gambitu królewskiego.
>>> Część 8. Różne debiuty otwarte.
>>> Część 9. Zadania interaktywne. Kombinacje. Uwolnienie linii.
>>> Część 10. Zadania interaktywne. Kombinacje. Uwolnienie pola.
>>> Część 11. Zadania 896 – 928 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 12. Zadania 897 – 928. Hetman i wieża. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 13. Zadania interaktywne. Studia. Hetman i wieża.

LEKCJA 30. Błędy i pułapki debiutowe. Debiuty zamknięte. >>>

>>> Część 1. Przyjęty gambit hetmański.
>>> Część 2. Nieprzyjęty gambit hetmański.
>>> Część 3. Nieprzyjęty gambit hetmański (wariant Cambridge-Springs).
>>> Część 4. Kontrgambit Albina.
>>> Część 5. Gambit budapeszteński.
>>> Część 6. Gambit wołżański.
>>> Część 7. Różne debiuty zamknięte.
>>> Część 8. Zadania interaktywne. Kombinacje. Zlikwidowanie obrońcy.
>>> Część 9. Zadania interaktywne. Kombinacje. Zaciągnięcie pod mata.
>>> Część 10. Zadania 929 – 960 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 11. Zadania 929 – 960. Do 8 bierek. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 12. Zadania interaktywne. Studia. Do 8 bierek.

LEKCJA 31. Błędy i pułapki debiutowe. Debiuty półotwarte (obrona sycylijska). >>>

>>> Część 1. Gambit Morra – „kop podstawowy”.
>>> Część 2. Gambit Morra – pułapka transsyberyjska.
>>> Część 3. Wariant Swiesznikowa.
>>> Część 4. Wariant smoczy.
>>> Część 5. Wariant Paulsena.
>>> Część 6. Atak Grand Prix.
>>> Część 7. Różne debiuty półotwarte.
>>> Część 8. Zadania interaktywne. Kombinacje. Przesłona.
>>> Część 9. Zadania interaktywne. Kombinacje. Blokowanie.
>>> Część 10. Zadania 961 – 992 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 11. Zadania 961 – 992. 8-12 bierek. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 12. Zadania interaktywne. Studia. 8-12 bierek.

LEKCJA 32. Obrona sycylijska. >>>

>>> Część 1. Obrona sycylijska. Partia Karpow – Ungureanu.
>>> Część 2. Zadania interaktywne. Kombinacje obronne.
>>> Część 3. Zadania interaktywne. Kontratak.
>>> Część 4. Zadania 993 – 1024 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 5. Zadania 993 – 1024. 13-16 bierek. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 6. Zadania interaktywne. Studia. 13-16 bierek.

LEKCJA 33. Odciągnięcie. >>>

>>> Część 1. Partia Adams – Torre.
>>> Część 2. Zadania interaktywne. Kombinacje. Odciągnięcie.
>>> Część 3. Gra z komputerem.
>>> Część 4. Zadania 1025 – 1056 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 5. Zadania 1025 – 1056. 17-20 bierek. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 6. Zadania interaktywne. Studia. 17-20 bierek.

LEKCJA 34. Gry na wakacje. >>>

>>> Część 1. Strategiczne gry planszowe.
>>> Część 2. Oglądaj partie „na żywo”!
>>> Część 3. Zadania 1057 – 1088 i 6 testów w wersji do wydruku.
>>> Część 4. Zadania 1057 – 1088. 21-32 bierek. Mat w 2 posunięciach.
>>> Część 5. Zadania interaktywne. Studia. 21-32 bierek.

Partia włoska. >>>

>>> Partia włoska – 6.e5
>>> Partia włoska – 6.0-0
>>> Partia włoska – 6.c:d4

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *